Universal Foundation - Automatisering af CAD-System

Case:

Universal Foundation ønskede at optimere tid og kvalitet ved udarbejdelse eller opdatering af tegninger og dokumentation gennem parametrisk design.

Processen fra første møde med kunden, til aflevering af det færdige resultat skulle effektiviseres gennem automatisering.

Cost saving gennem automatisering

Advantis har udviklet og implementeret en automatiserings model via. parametriske data til deres CAD- system, hvilket har reduceret tid og kost for nye produkter.

Vi har gjort kunden i stand til, automatisk at generere 3D og 2D tegninger. Vores model reducerer dermed engineering timer brugt på nye tegninger og opdateringer, højner kvaliteten og sikrer kunden mod manuelle fejl.

ROI

Før tog udarbejdelsen af alle 3D og 2D tegninger for en ny kunde typisk 4 uger.
Efter implementeringen af vores model, kan Universal Foundation udarbejde alle tegninger på blot 2 timer.

Ud over den enorme besparelse i arbejdstid pr. opgave, sikrer den automatiserede model ligeledes kunden mod fejl. Implementeringen har resulteret i massive besparelser i arbejdstid og en meget hurtigere process fra første møde til færdigt resultat - endda med højere kvalitet!


  • Vil du vide mere om automatisering?

    Læs mere


”On behalf of Universal Foundation A/S, I would like to thank Advantis for the huge effort Advantis have done, bringing the 3D CAD and 2D drawings to a higher level and standardized quality. Also, Advantis have managed to build-up a parametric system making it possible to autogenerate 3D CAD and 2D drawings by typing dimensions in a spreadsheet. This achievement was only possible because Advantis possesses an enormous knowledge, huge experience and a lot of patience.”

Jacob Arbjerg Nielsen, Head of Engineering, Universal FoundationADVANTIS ApS
Powered by network, competence & collaboration

Address: Rho 8 8382 Hinnerup, Denmark
Phone: +45 2529 7586
E-mail: kdj@advantis.dk
CVR: 38 56 91 47