Microwise - Koncept design til standard løsning

Case:

Ved måling af levende organismer i vandprøver, har kunden afprøvet forskellige typer af filterløsninger. Langt de fleste af disse filtre har desværre fejlet. Kunden har omsider fundet en filtertype, som har givet det ønskede resultat. Problemet er dog, at der er tale om et løst filter, hvilket besværliggør håndtering af filtreringen af vandet, samtidig med opsamling af vandprøver. Kunden ønsker derfor at få udviklet et håndterbart filter, i det valgte filtermateriale, som på en nem måde kan tilsluttes et vand udtag og opfange organismerne. Derudover foretrækkes der, om muligt, en løsning som kan medbringes i håndbagage ved rejser med fly.

Vores løsning:

Advantis har løst problematikken ved design af en ”indsats” til et allerede eksisterende standardfilter. Ved denne løsning kan det foretrukne filtermateriale benyttes og indsatsen kan desuden monteres indeni et allerede eksisterende ”standard” filter produkt.

Løsningen kan filtrere og opsamle vandprøver på 650ml i bunden af filterholderen, hvilket er kravet til udtag af prøver. Vandprøverne kan aftappes i bunden, hvilket er en del af konceptet og løsning af opgaven.

Resultat:

Vores koncept giver Microwice en transportabel filterløsning, som er nem at bruge ved filtrering af vand før måling af mikroorganismer.

Et af kravene, hvis muligt, var, at løsningen kunne transporteres i en flyver som håndbagage. Dette er løst ved den forslåede løsning.

Den komplette løsning, vil fremadrettet stille Microwice bedre i forhold til deres kunder og samtidig optimerer filtreringen af vandet inden måling af organismer i vandprøverne, da løsning nu kan køre selv uden manual indgriben.


ADVANTIS ApS
Powered by network, competence & collaboration

Address: Rho 8 8382 Hinnerup, Denmark
Phone: +45 2529 7586
E-mail: kdj@advantis.dk
CVR: 38 56 91 47