Salling Plast - Automatisering af CAD-System

Case:

En stadig voksende del af kundens produktion består af specialløsninger.

Alle Salling Plasts produkter er efterhånden kundetilpassede, hvilket ofte gør designprocessen lang, med mulighed for fejl. Fejlrisikoen opstår både i udlægning, men også i fremstillingsprocessen. Det er desuden meget tidskrævende for kunden at skulle påbegynde processen på ny, hver gang en ny kunde skal have et nyt produkt.

Kunden ønskede derfor at undersøge muligheden for standardisering i designprocessen og det færdige resultat. Vi har afholdt en indledende workshop, hvor muligheder for automatisering i designprocessen er blevet drøftet. Vi vurderede at Salling Plast har 20-30 komponenter, som med fordel kan automatiseres ift. udarbejdelse og designproces.

Dette projekt har dog primært været rettet mod særligt 2 komponenter.

Cost saving gennem automatisering

Vores løsning er at automatisere virksomhedens CAD-system via. en parametrisk model.
Vi har løst projektet ved at designe to modeller for parametrisk (automatisk) design til Solidworks/Dreamworks.

Den første model udvikles til en variant af et lige rør. Den anden model udvikles til en variant af et buet rør. Parametriske modeller som disse, sikrer kvaliteten for alt virksomhedens tegningsmateriale og reducerer tidsforbruget i processen, da alt 3D og 2D tegningsmateriale genereres automatisk.

Denne parametriske løsning omfatter pt. kun konstruktion af modellen, men den kan udvides.

ROI

Løsningen tilfører Salling Plast A/S en mere kvalitetssikker, ressourcebesparende og professionel måde at designe fremtidige ”komponenter” på.

Tidsforbruget i designarbejdet forventes reduceret med ca. 50%, samtidig med at det sikrer en højere kvalitet. Automatiseringen har dermed sikret en stor besparelse og gjort kunden langt mere konkurrencedygtig i markedet.


  • Vil du vide mere om automatisering?

    Læs mere


ADVANTIS ApS
Powered by network, competence & collaboration

Address: Rho 8 8382 Hinnerup, Denmark
Phone: +45 2529 7586
E-mail: kdj@advantis.dk
CVR: 38 56 91 47